תרומה ושותפות בארגון

חזון לאומי פועל מזה עשור להעמקת הזהות היהודית הלאומית בישראל והכשיר מאות צעירים שיהוו את עמוד השדרה של החברה האזרחית מחר. למען הגשמת החזון הזה אנחנו זקוקים לעזרתכם.

העברה בנקאית מראש לחשבון הבנק של עמותת “חזון לאומי”
בנק: לאומי |
סניף: השופטים (מס’ סניף 705) |
מס’ חשבון בנק: 31910004 |
תרמו לנו בטיקצ’ק *התרומות מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.